Gasskilde, naturlige gasskilder dannes der hvor hydrokarbongasser fra petroleumsforekomster strømmer ut på overflaten fordi de overliggende bergarter er lett gjennomtrengelige eller oppsprukket. Gassen vil brenne dersom den blir antent. Et eksempel på en brennende naturlig gasskilde er «den evige ild» i Mesopotamia (Irak), som etter gamle beretninger skal ha brent i de siste 2500 år. Gasskilder finnes blant annet i Kaukasus, Italia, Frankrike, Nord-Amerika og i India. Flere steder er det bygd gassledninger fra gasskilder til industristrøk.