Slepefisk, instrumentbeholder med små styrefinner. Slepefisken kan slepes over havbunnen for å gjøre målinger med sonar el.l.