Brentformasjonen, opptil 247 m tykk enhet av massive, hvite, grå og brune, glimmerrike sandsteiner med enkelte lag av steinkull. Dannet i juratiden og er nå det viktigste petroleumsreservoar som er påtruffet i den nordlige del av Nordsjøen, jfr. Brent.