Utsiraformasjonen, geologisk formasjon, sand fra tertiær i østre del av sentrale Nordsjøen. Formasjonen byr ofte på problemer under oljeboring fordi den lokalt kan inneholde forekomster av grunn gass. Formasjonen er aktuell som deponi for avfall og biprodukter fra oljevirksomheten, som bl.a. brukt boreslam og CO2. Se artikkel om CCS.