Adhesjonsvann, finnes i kapillær likevekt sammen med olje eller gass i reservoarbergarter. Bare en liten del av adhesjonsvannet blir produsert sammen med oljen.