Geomatematikk, matematikk anvendt innenfor petroleumsgeologien, f.eks. for modellering av prosesser som fører til ansamling av olje og gass i berggrunnen.