Refleksjonsseismikk, geofysisk prospekteringsmetode, se petroleum (leting).