Vollkarse, flerårig planteart i korsblomstfamilien. 15–30 cm høy, ofte med liggende stengler, de nedre bladene er halvfinnete, de øvre trekantet. Hvite blomster. Vokser i kunsteng og på dyrket mark på Sørlandet og Vestlandet.