Teppeslanger, krypdyrslekt i huggormfamilien. Utbredt i Nord-Afrika og Asia. Den best kjente arten er sandrasleorm i Sahara. Den er aggressiv og har en farlig gift, og hører med blant de slangene som forårsaker flest dødsfall hos mennesker. Den er for det meste et nattdyr som lever av snegler, insekter, små krypdyr og gnagere.