Tafonomi, den prosessen en organisme gjennomgår fra den dør og begraves i sedimentet til den gjenfinnes som fossil i en sedimentær bergart.