Upresis betegnelse på ulike typer stormer, f.eks. tropisk lavtrykk.