Antisyklon, det samme som høytrykk. På den nordlige halvkule beveger luften seg i solas retning rundt antisykloner og dermed motsatt av vindretningen rundt sykloner (lavtrykk), derav navnet.