Lignifisering, innleiring av lignin mellom cellulosemikrofibrillene i plantenes cellevegger. Se forveding.