Bunnstoff, båtmaling til å motvirke groing på den del av skroget som ligger under vannlinjen. På skipsskrog omfattet betegnelsen tidligere også de understrøkene av maling som skulle motvirke korrosjon (eng. anticorrosive paint.). Se maling.