Stilben, 1,2-difenyletylen, syntetisk hydrokarbon med formel C6H5CH=CHC6H5. Glinsende bladformige krystaller med smeltepunkt 124–125 °C. Fremstilles ved å lede toluendamp over varm blyoksid. Har en viss praktisk betydning i fremstillingen av fargestoffer og optiske blekemidler. Helt rene krystaller anvendes som scintillatorer. Enkelte derivater av stilben har utpreget hormonvirkning og anvendes i medisinen (stilbøstrol). Stilben finnes i to isomere former.