Småstorkenebb, ettårig art i storkenebbfamilien. 5–30 cm høy, mykhåret stengel, håndflikede blad og små, lyserøde blomster. Vokser på tørr bakke og som ugress i hele landet.