Storkenebb, Geranium, er en meget artsrik planteslekt i storkenebbfamilien. Slekta er lett gjenkjennelig på radiærsymmetriske blomster med fem rosa til fiolette kronblad og karakteristisk frukt som har inspirert navnet. På verdensbasis er det rundt 260 arter. En rekke arter eller varieteter brukes som prydplanter. I Norge finnes det 13 arter som regnes som opprinnelige eller naturaliserte, blant annet de svært vanlige artene skogstorkenebb og stankstorkenebb.Denne slekta står nær pelargoniumslekta (Pelargonium) og de regnes av noen som én slekt. Hele artikkelen