Maskinsjef, den som har hovedansvaret for bl.a. drift og vedlikehold av et fartøys maskineri og kjeler, også kalt chief.