omkostninger

Artikkelstart

Omkostninger er kostnader som kommer i tillegg til kjøpesummen ved overdragelse av faste eiendommer og leiligheter. Ofte siktes det til de omkostningene kjøper pådras når man snakker om «omkostninger», men som regel pådras både kjøper og selger omkostninger ved overdragelsen.

Hvilke omkostninger en avtalepart pådras, avhenger både av om man er kjøper eller selger, og av hva slags type eiendom som overdras. Hovedregelen er at selger bærer alle kostnader med å klargjøre eiendommen for salg, mens kjøperen bærer andre kostnader.

Boliger – borettslagsandeler, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter

Ved overdragelse av borettslagsandeler (borettslagsleiligheter), aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter, er omkostningene som regel betydelig lavere enn ved overdragelse av eierseksjonsboliger. Dette skyldes i hovedsak at det ikke betales dokumentavgift ved overdragelse av slike boliger.

Selgers omkostninger

 • Gebyr for registrering av eventuell sikringsobligasjon/urådighetserklæring (per januar 2020 kr 480 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 440 ved elektronisk innsending).
 • Ved borettslagsandeler: Eventuelt gebyr til borettslaget for arbeidet med eierskiftet og eventuell godkjenning av ny kjøper. Gebyret kan maksimalt utgjøre fire ganger rettsgebyret (det vil si at per januar 2020 kan gebyret maksimalt utgjøre kr 4 688).
 • Kostnader ved bruk av eiendomsmegler, dersom det er selger som har gitt eiendomsmegleren oppdraget (normalsituasjonen).
 • Andre kostnader med å gjøre boligen klar for salg (for eksempel utgifter til takst, tilstandsrapport/boligsalgsrapport, markedsføring, innhenting av informasjon fra kommunen).

Kjøpers omkostninger

 • Ved borettslagsandeler: Registreringsgebyr for å registrere i grunnboken at andelen har skiftet eier (per januar 2020 kr 480 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 440 ved elektronisk innsending).
 • Ved borettslagsandeler: Gebyr for panteattest/grunnboksutskrift (per januar 2020 kr 172).
 • Ved borettslagsandeler: Gebyr for registrering av pantedokument i grunnboken (per januar 2020 kr 480 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 440 ved elektronisk innsending, for hvert pantedokument som registreres).
 • Kostnader ved bruk av eiendomsmegler, dersom det er kjøper som har gitt eiendomsmegleren oppdraget (unntakssituasjon).

Boliger – faste eiendommer («villaer») og eierseksjonsboliger («selveierleiligheter»)

Ved overdragelse av faste eiendommer («villaer») og eierseksjonsboliger (ofte omtalt som «selveierleiligheter»), er omkostningene generelt høyere enn ved overdragelse av borettslagsandeler, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter. Det er også flere typer omkostninger som er aktuelle.

Selgers omkostninger

 • Eventuelle kostnader til oppmålingsforretning.
 • Eventuelle kostnader til matrikkelføring.
 • Gebyr for tinglysing av eventuell sikringsobligasjon/urådighetserklæring (per januar 2020 kr 585 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 540 ved elektronisk innsending).
 • Eventuelt gebyr til eierseksjonssameiet for arbeidet med eierskiftet og eventuell godkjenning av ny kjøper. Gebyret kan maksimalt utgjøre fire ganger rettsgebyret (det vil si at per januar 2020 kan gebyret maksimalt utgjøre kr 4 688).
 • Kostnader ved bruk av eiendomsmegler, dersom det er selger som har gitt eiendomsmegleren oppdraget (normalsituasjonen).
 • Andre kostnader med å gjøre boligen klar for salg (for eksempel utgifter til takst, tilstandsrapport/boligsalgsrapport, markedsføring, innhenting av informasjon fra kommunen).

Kjøpers omkostninger

 • Dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen.
 • Tinglysingsgebyr for å tinglyse i grunnboken at boligen har skiftet eier (per januar 2020 kr 585 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 540 ved elektronisk innsending).
 • Gebyr for tinglysing av pantedokument (per januar 2020 kr 585 ved papirbasert innsending av dokumentet, kr 540 ved elektronisk innsending, for hvert pantedokument som tinglyses).
 • Gebyr for panteattest/grunnboksutskrift (per januar 2020 kr 172).
 • Eventuelle kostnader ved konsesjonsbehandling.
 • Kostnader ved bruk av eiendomsmegler, dersom det er kjøper som har gitt eiendomsmegleren oppdraget (unntakssituasjon).

Annet enn boliger – næringseiendom

Ved overdragelse av andre typer eiendommer enn boliger (typisk: næringseiendommer) står kjøper og selger friere til å avtale hvem som skal betale de ulike omkostningene enn ved boligoverdragelser. Denne friheten benyttes også i adskillig utstrekning. Dersom partene ikke har avtalt noe, er situasjonen om lag den samme som ved overdragelse av boliger som er faste eiendommer eller eierseksjonsboliger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg