Ribbesalamander, amfibieart i familien egentlige salamandere; en av Europas største salamandere med lengde 20-30 cm; kraftig med flatt avrundet hode og små øyne; gråbrun med mørkere flekker; huden er vortet og langs kroppssiden har den påfallende gule vorter ved spissene av ribbeina. Utbredt på den iberiske halvøy og i Marokko. Finnes både i vann og på land. Yngler i vann, der hannen i parringstiden ofte bærer den større hunnen på ryggen i timesvis.