Rødfotand, fugleart i andefamilien. Stor som stokkand og lik hunnen av denne (begge kjønn), men er mørkere. En nordamerikansk art som opptrer tilfeldig i Europa. Kun to funn i Norge per 2003, i Nord-Trøndelag 1981 og Rogaland 1995.