Victor W. Turner, britisk antropolog; leverte viktige bidrag innen studier av ritualer og symboler. Utgav bl.a. The Forest of Symbols (1967), Dramas, Fields and Metaphors (1972) og Revelation and Divination in Ndembu Rituals (1975.