Arnold van Gennep, fransk etnolog og folklorist, særlig kjent for sine studier av overgangs- og innvielsesriter i ulike samfunn, fremlagt i boken Les Rites de passage (1909; eng. overs. The Rites of Passage, 1960). Han studerte også europeisk folklore, og hevdet at eventyr og annen folkelig kultur må forstås som aspekter av en levende kultur.