Sval, svalgang, overdekket, mer eller mindre åpen forbindelsesgang utenfor den egentlige bygningskonstruksjon. Meget alminnelig i eldre norsk bygningskunst, f.eks. på loft eller i byhus hvor svalen omgav gårdsplassen.