Kleve, (oppr. 'bakerovn, ildsted'), kove, et lite værelse som ligger bak forstuen, med inngang fra stuen og gjerne brukt som soverom. Kleven var soverom på Bryggen i Bergen; lokalt brukes kleve også om spiskammer, om kott og om duehus; også brukt om avlukkene i studiemagasinene i Universitetsbiblioteket i Oslo.