tilstandsrapport - bygning

Tilstandsrapport, rapport om en bygnings vedlikeholdsmessige stand. Rapporten skal beskrive bygningens tilstand, herunder mangler og svekkelser.

En tilstandsanalyse av en bygning, som leder frem til en tilstandsrapport, er vanligvis utført i henhold til Norsk Standard 3424 (NS 3424:2012). For tilstandsanalyser av boliger finnes det en egen standard, NS 3600:2013. En tilstandsanalyse kan foretas på tre ulike analysenivåer (nivå 1-3), som har ulik grundighet og dybde. På nivå 1 foretas bare tilstandsregistering bestående av visuelle observasjoner og enkle målinger (om nødvendig), mens det på nivå 3 kan være tale om destruktive inngrep i bygningen og undersøkelser i laboratorium.

En tilstandsrapport skiller seg fra en verdi- og lånetakst i det grunnleggende formålet: Tilstandsrapporter har som formål å beskrive en bygnings tekniske (i all hovedsak: fysiske) tilstand, mens verdi- og lånetakster har som formål å fastsette verdien på en bygning. Det er likevel en sammenheng mellom dokumenttypene ved at bygningens tekniske tilstand er ett av flere parametre som inngår ved fastsettelsen av bygningens verdi.

Det er ingen lovfestede krav til hvem som kan avgi en tilstandsrapport. De fleste tilstandsrapporter avgis imidlertid av medlemmene i ett av de tre takstforbundene (Norges Takseringforbund, NITO Takst eller Byggmestrenes Takseringsforbund).

Det finnes ingen lovfestede krav til hvordan en tilstandsrapport skal se ut, og hva den skal inneholde. Heller ikke er det påbudt å følge anbefalingene som ligger i NS 3424:2012 eller NS 3600:2013. En standardisering i kravene til innholdet i rapportene følger imidlertid av at medlemmene i takstforbundene kun avgir tilstandsrapporter på et ferdig fastsatt skjematur (ved omsetning av boliger: Boligsalgsrapport for medlemmene av Norges Takseringsforbund eller NITO Takst, Boligtilstandsrapport for medlemmene av Byggmestrenes Takseringsforbund).

Boligsalgsrapporter og Boligtilstandsrapporter er altså ulike varianter av tilstandsrapporter som benyttes ved omsetning av boliger.

Det eksisterer ingen lovfestede krav om bruk av tilstandsrapporter ved omsetning av boliger. Dette ble (langt på vei) foreslått i NOU 2009: 6, men er ennå (pr. desember 2014) ikke vedtatt. Heller ikke på annen måte er det krav om bruk av tilstandsrapport ved omsetning av boliger. Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Eiendom Norge hadde i utgangspunktet en avtale fra 2013 om at tilstandsrapport skulle være obligatorisk ved alle boligomsetninger som ble foretatt gjennom Eiendom Norges medlemmer fra 1. januar 2015, men Eiendom Norge trakk seg fra avtalen i desember 2014. De tre organisasjonene er imidlertid fremdeles enige om at tilstandsrapporter skal være standard i boligomsetningen fra 2015 av.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg