En eiendomsmegler er en person som bedriver eiendomsmegling, det vil si at hen opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom. Eiendomsmegleres virksomhet er lovregulert i eiendomsmeglingsloven. Tittelen «eiendomsmegler» er lovbeskyttet og kan kun benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse av Finanstilsynet og de som har drevet med eiendomsmegling over en viss tid før eiendomsmeglingsloven tredte i kraft. Advokater har også lov til å drive med eiendomsmegling.

Eiendomsmeglerbrev

For å få eiendomsmeglerbrev må en person anses egnet til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (krav om hederlig vandel), ha bestått eiendomsmeglereksamen, ha minst to års praktisk erfaring med eiendomsmegling etter bestått eiendomsmeglereksamen, være myndig, og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (eiendomsmeglingsloven § 4-2). Eiendomsmeglerbrev utstedes av Finanstilsynet etter søknad.

Jurister

Juristersom har fått tillatelse av Finanstilsynet kan drive med eiendomsmegling. For å få slik tillatelse må vedkommende anses egnet til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (krav om hederlig vandel), ha minst to års praktisk erfaring med eiendomsmegling etter bestått juridisk embetseksamen, være myndig, og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (eiendomsmeglingsloven § 4-3).

Ansiennitet

Visse personer som hadde drevet med eiendomsmegling i minst tre år før eiendomsmeglingsloven trådte i kraft, og som oppfyller krav nærmere spesifisert i forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 5.

Tidligere ble enkelte eiendomsmeglere titulert som «statsautoriserte eiendomsmeglere», men denne tittelen er det ikke lenger lov å bruke (eiendomsmeglingsloven § 4-5 fjerde ledd).

Ansettelse

En eiendomsmegler kan engasjeres av én av partene i en eiendomstransaksjon, eller av partene i fellesskap. Det klart vanligste er imidlertid at eiendomsmegleren kun er engasjert av den ene parten. I dagens boligomsetning skjer det nesten unntaksfritt at megleren er engasjert av boligselgeren, mens det er noe mer vanlig at megler er engasjert av kjøper, eller av partene i fellesskap, ved omsetning av næringseiendom. Uavhengig av hvem som er oppdragsgiver skal eiendomsmeglerens virksomhet skje uhildet (eiendomsmeglingsloven § 1-1) og med omsorg for interessene til begge parter (eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg