En verdikjede er en modell av et foretaks verdiskapingsprosess.

En verdikjede («value chain») for produksjon er rekken av ressurser, prosesser og aktiviteter for produksjon av varer eller tjenester, og begrepet indikerer at det skapes verdi i hvert ledd i kjeden. Den dekker hele livsløpet til et sluttprodukt, fra uthenting av råvarer til gjenvinning, og strekker seg over flere virksomheter (bedrifter) som tilbyr og etterspør varer og tjenester som inngår i produktet. Verdiskapingen er den merverdien produktet får gjennom hvert ledd i kjeden.

En forsyningskjede («supply chain») er også en kjede av ledd i produksjonsprosessen som spenner over alle leverandører fra råvare til ferdig produkt. Den vesentligste forskjellen mellom en forsyningskjede og en verdikjede er at forsyningskjeden er der produktet produseres og leveres til kunden, mens verdikjeden er der produktet tilføres verdi gjennom de ulike leddene i kjeden.

Porters verdikjede

Porters verdikjedemodell

Porters verdikjede omfatter primæraktiviteter og støtteaktiviteter, og benyttes til analyse av verdiskaping i bedrifter.

Porters verdikjedemodell
Lisens: CC BY SA 3.0

Verdikjedebegrepet ble først lansert av professor Michael Porter i 1985. Han illustrerer et ledd i verdikjeden for en enkelt bedrift som en pil med primær- og støtteaktiviteter samt en margin som utgjør bedriftens fortjeneste eller avanse.

Det er fem primæraktiviteter:

 • inngående logistikk (mottak, lagring og lagerstyring av råvarer, halvfabrikata og andre deler)
 • produksjon
 • utgående logistikk (leveranse av sluttprodukter til kunde)
 • markedsføring og salg
 • service

I tillegg er det fire støtteaktiviteter:

 • infrastruktur (faste anlegg og styringssystemer)
 • personalforvaltning (rekruttering og utvikling av menneskelige ressurser)
 • teknologiutvikling
 • anskaffelser (av de ressurser bedriften trenger for sin virksomhet)

For en enkelt bedrift, benyttes Porters verdikjede som et analyseverktøy og hjelpemiddel til økt produktivitet og større konkurransekraft for bedriften.

Verdikjedestyring

Verdikjedestyring er en prosess for å overvåke og styre aktivitetene i en verdikjede. Begrepet blir ofte forvekslet med forsyningskjedestyring. Verdikjedestyring og leveransestyring er komplementære aktiviteter som i praksis overlapper. Forsyningskjedestyring er styring av alle parter som er involvert i å oppfylle et kundebehov (som kan være et produkt eller en tjeneste). Verdikjedestyring er det en enkelt virksomhet (ledd) i kjeden gjør for å oppnå konkurransekraft.

En virksomhet kan øke sin verdiskaping gjennom å redusere kostnadene til å utvikle, produsere og distribuere produktet eller ved å øke kvaliteten for kunden.

Reduksjon av kostnader kan oppnås gjennom produktivitetsstudier. Produktivitet er et uttrykk for mengden av innsatsfaktorer i forhold til den verdi som skapes. Produktivitetsforbedring kan oppnås ved å analysere elementene i Porters verdikjedemodell, men også ved å sammenligne med andre bransjer eller bedrifter (benchmarking) hvor en bedrift kan vurdere hvordan de ligger an i forhold til en beste praksis. En beste praksis representerer en industrielt akseptert optimal måte.

Økt kvalitet av et produkt for en kunde vil normalt innebære en høyere pris, og vil på denne måten øke verdiskapingen dersom kostnadene forbundet med økt kvalitet ikke er større enn merverdien av økt kvalitet. For en klesprodusent kan et nytt design av et klesplagg gi økt markedsverdi og derved økt verdiskaping i det produksjonskostnadene trolig ikke vil endres i vesentlig grad.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Reve, T., Stokke, P. R. (1996). Strategisk analyse – grunnlaget for praktisk strategiutvikling. Fagbokforlaget.
 • Strandhagen, J.O., Romsdal, A., Strandhagen, J.W. (2021). Produksjonslogistikk 4.0. Trondheim: Fagbokforlaget.
 • Rolstadås, A., Andersen, B., Schjølberg, P. (1999). Produksjons- og driftsteknikk. Trondheim: Tapir forlag.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg