Kvotehandel, det at tildelte kvoter kan omsettes, enten helt fritt eller innenfor bestemte rammer. Uttrykket er særlig brukt innenfor fiskerinæringen (kvotehopping) og i internasjonale miljøforhandlinger (klimakvoter).