Naftokinon, 1,4-naftokinon, gul, krystallinsk organisk forbindelse. Kjemisk formel C10H6O2, smeltepunkt 127 °C, tungt løselig i vann, lett løselig i etanol, eter, kloroform o.l. Fremstilles ved oksidasjon av forskjellige naftalenderivater, f.eks. 1,4-aminonaftol. Anvendes i syntesen av fargestoffer og farmasøytiske preparater og som polymerisasjonsregulator og til fremstilling av fungicider og algicider. Vitamin K og den syntetiske analog menadion er derivater av naftokinon. Kjemisk er det beslektet med 1,4-benzokinon (kinon), men molekylet inneholder i tillegg til den kinoide ring også en benzenring.