Kinoner, sykliske organiske karbonylforbindelser med dobbeltbindinger i ringen. Kinonene ligner til dels på ketonene. De er vanligvis farget fordi atombindingene i ringskjelettet er ordnet på en bestemt måte. Ordningen av atombindingene finnes også igjen i mange andre forbindelser. Disse kalles gjerne kinoide stoffer og omfatter mange viktige fargestoffer. Den enkleste representant for kinonene er kinon, som bare inneholder én ring i skjelettet. Antrakinon f.eks. inneholder tre ringer, hvorav én er kinoid. Antallet ringer i slike molekyler kan også være høyere. Se også hydrokinon.