Metningsdykking er dykk som varer så lenge at den maksimale mengde pustegass har løst seg i kroppen. Se dykking.