Leksem er et ord som ordboksenhet, uten hensyn til hvilken bøyningsform det har. Ordene hus, huset og husene tilhører altså samme leksem.