Lagringsvev, grunnvev spesialisert til lagring av opplagsnæring. Eksempler er frøhviten i mange frø, f.eks. korn, og marg og primærbark hos røtter. Hos trær og busker finnes lagringsvev som vedparenkym i veden.