Hinne som dekker plantenes overhud, epidermis, på alle stengler og blad. Fordi kutikula er svært lite gjennomtrengelig for vanndamp, beskytter den planten mot for sterk transpirasjon. Kutikula er tykkere hos planter som er tilpasset tørre voksesteder (xerofytter). Kutikula består av kutin, en polymer av hydroksyfettsyrer, og av voks, som er en kompleks blanding av relativt upolare lipider. Dessuten inngår noen polysakkarider i kutikula. Kutikula utgjør sammen med eksinen i pollen og sporer de mest motstandsdyktige deler av plantene. Den er ofte bevart i fossiler og viser epidermiskarakterer som er viktige for identifiseringen. Se også hudvev.