Hudvev hos planter

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 24 artikler:

T

  1. torner