Kromsyreelement, galvanisk element med sinkplate (positiv pol) og kullplate (negativ pol) i fortynnet svovelsyre, tilsatt kalium eller natriumkromat. Fordi sinkplaten angripes av løsningen, dyppes den i denne bare under bruk. Ca. 2 volt elektromotorisk spenning.