Bymål, dialekt i en by, til forskjell fra bygdemål. Se utfyllende artikkel om norske bymål.