Skjeggtråder, føletråder rikt utstyrt med nerver og smaksløk. I varierende antall omkring munnen hos en del fisker.