Samfunnsplanlegging, den omfattende offentlige planleggingsaktivitet som i Norge vokste frem i 1960- og 1970-årene, og som uttrykker myndighetenes ønske om å fremme en målrettet samfunnsutvikling. Den tar sitt utgangspunkt i målsettingen for myndighetenes politikk og i lovgivningen. Kommunestyrene og fylkestingene har ansvaret for henholdsvis den kommunale generalplanlegging og fylkesplanleggingen. På statlig nivå inngår planlegging som en del av virksomheten hos forskjellige sektormyndigheter og etater, mens regjeringen og Stortinget har ansvaret for hovedretningslinjer og samordning.