Klassisk, en lånt betegnelse fra den romerske samfunnsinndeling, opprinnelig brukt av humanistene om oldtidens greske og latinske litteratur. Den klassiske periode betegner nå i snevreste forstand den høyklassiske kunst mellom streng stil og hellenisme ca. 480–323 f.Kr. I videre forstand betegner klassisk den gresk-romerske kunst og kultur frem til Romerrikets undergang. Klassisk kaller man også en særlig rik periode i et lands litteratur eller kunst.