Karst

Tverrprofiler gjennom littoralkarst. Klippekyster i karst får noe forskjellig utseende om de er eksponert eller beskyttet mot brenninger. Etter J. Lundberg. – Etter hvert som et landområde eroderes ned, vil sprekketettheten øke, og nye generasjoner av sløyfegrotter dannes. De indikerer på hvilke nivåer de tidligere dalbunnene lå da hver grottegenerasjon ble dannet.

Av /Store norske leksikon ※.

Karsthule, kalksteinshule, dryppsteinshule, underjordisk hulrom dannet ved oppløsning av den omkringliggende bergart. Karsthuler er et av kjennetegnene på karst. I motsetning til andre huletyper (brenningshuler, tektoniske huler), kan karsthuler bli meget lange.

Faktaboks

Også kjent som

karstgrotte

Det lengste karsthulesystemet som til nå er kjent, er den 563 km lange Flint Mammoth Cave i Kentucky, USA, og det dypeste er Réseau Jean Bernard i Frankrike som er 1602 meter dypt (se grotter).

Dannelse

Dannelsesforløpet til en hule, og de prosessene som virker inn på dannelsen, kalles speleogenese. Målet med de fleste morfologiske studier av huler er å forstå deres speleogenese og hvordan denne reflekterer endringer i de ytre geomorfologiske forholdene. Da det er en nær sammenheng mellom landskapsutviklingen på overflaten og speleogenesen, er grotter meget viktige redskaper til å utlede landskapsutviklingen i et område.

Karsthuler dannes lettest i kompakte, rene kalksteiner som har god oppsprekning. Dette er fordi vannbevegelse og dermed korrosjon konsentreres langs noen få kanaler. I porøse kalksteiner derimot, som for eksempel kritt og eolianitt (fossile sanddyner), dannes grotter vanskeligere, nettopp fordi vannstrømmen er mer diffus og korrosjonen ikke så lett kan danne passasjer. Videre er det en forutsetning at sprekkesystemet danner en kontinuerlig kjede av vannledere igjennom hele bergmassen, slik at aggressivt vann kan strømme igjennom. En isolert sprekk vil ikke kunne utvikle seg til noen grotte.

Når en mikroskopisk tynn vannfilm flyter på et sprekkeplan, vil korrosjonen, på grunn av tilfeldige ujevnheter, danne tynne, dendrittiske (forgrenede) kanaler, såkalte protoledere. Strømningsmotstanden i en slik protoleder er mye mindre enn i sprekken rundt, og denne forskjellen driver prosessen videre i akselererende tempo. Dannelsen av protoledere er en forholdsvis langsom prosess, men så snart protolederne er lenket sammen fra innløp til utløp og har fått en diameter på cirka 1 cm, vil aggressivt vann kunne strømme igjennom kanalsystemet i hele dets lengde, og den videre utvikling til store grottepassasjer går svært raskt.

Morfologi

Grottepassasjene deles inn i to grunnleggende morfologiske typer: de som er dannet i den umettede sonen over grunnvannsspeilet (vadose passasjer) og de som er dannet i den mettede sonen under grunnvannsspeilet (freatiske passasjer). I den vadose sonen, som er delvis luftfylt, drives vannet nedover av tyngdekraften, og korrosjonen kan da i prinsippet bare virke nedover, slik at man får dannet canyoner og sjakter.

I den freatiske sonen drives vannet av trykkforskjeller i helt vannfylte kanaler. Her vil både tak, vegger og gulv kunne utvides like mye, slik at det (dersom bergarten er homogen) dannes sirkulære eller elliptiske trykkledninger eller freatiske rør. For det andre vil trykkforskjellene kunne drive vannet oppoverbakke, slik at trykkledningene snart kan gå oppover, snart nedover bakke.

Nøkkelhullprofil

Svært ofte vil en trykkledning på grunn av de ytre forholdene heves opp over grunnvannsspeilet, og dersom det fremdeles strømmer vann i passasjen, vil det nå dannes en canyon langs bunnen av trykkledningen, og man får en såkalt nøkkelhullprofil.

Halvrør og paragenese

Dersom en freatisk grotte fylles opp med sedimenter, vil vannbevegelsen enten stoppe helt opp eller tvinges til å gå langs taket. Korrosjonen dirigeres da også opp i taket, og passasjen utvider seg oppover ved at taket hever seg etter hvert som hulrommet etterfylles med sediment. Dette fenomenet kan gi seg ulike morfologiske uttrykk, enten i form av mindre, anastomoserende kanaler som danner mellomrommene rundt såkalte tak-pendanter, i form av halvrør, eller paragenetiske canyoner. Paragenetiske canyoner er dannet ved at erosjonen har arbeidet seg oppover, og er et fenomen som bare finnes i karsthuler. De kan oppnå bredder på 10 meter og høyder på 30–50 meter.

Sløyfegrotter

Utviklingen i vertikalplanet kan ta ulike former, avhengig av sprekketettheten i bergmassen. Dersom sprekketettheten er for liten, fås ingen grotte, kun overflatedrenering. Er sprekketettheten lav, men tilstrekkelig for grottedannelse, fås en såkalt bathyfreatisk grotte, som i prinsippet består av kun en freatisk sløyfe som kan gå ned på flere hundre meters dyp. Ved økende sprekketetthet dannes grottesystemet stadig nærmere grunnvannsspeilet, slik at den andre ytterligheten er en vannspeilgrotte. Mellom disse to ekstreme tilfellene ligger sløyfegrottene, som også kan ha lokale vannspeilelementer. Vannspeilelementene i sløyfegrotter, inklusive vadose og paragenetiske canyoner, indikerer hvor grunnvannsspeilet, og dermed kildehorisonten og dalbunnen utenfor grotten, lå da den var aktiv.

Erosjon i dalen utenfor karstområdet reflekteres i form av flere generasjoner av sløyfegrotter som hver indikerer i hvilket nivå dalbunnen lå ved tidspunktene da disse grottene hadde sin hovedutvikling. Tidspunktet for tørrlegging av freatiske passasjer kan bestemmes blant annet ved uran-serie datering (se kvartære dateringsmetoder) av dryppstein (se speleothemer), noe som gir et unikt redskap for klarlegging av landskapshistorien i et område.

Hydrotermale karsthuler

I tilfeller hvor termalt (varmt) vann med høyt CO2-innhold presses opp igjennom kalksteiner, vil en få dannet hydrotermale grotter. Disse grottene danner gjerne uregelmessige rom som er forbundet med trangere partier; i sjeldnere tilfeller dannes en serie kuppelformede rom som representerer konveksjonsceller. Disse rommene er igjen knyttet sammen med trangere passasjer i et arrangement som minner om en drueklase holdt opp ned.

Hydrotermale grotter er ofte rikt dekorert med ulike mineraler, som for eksempel barytt (BaSO4), kalsitt (CaCO3), gips (CaSO4) og pyrolusitt (MnO2).

Hydrotermale karsthuler finnes blant annet i Ungarn. For eksempel er hotellene og kurbadene på Buda-siden i Budapest bygd over varme kilder som er knyttet til slike grotter.

Karsthuler dannet av svovelsyre

Fra oljeførende formasjoner vil det i mange tilfeller unnvike H2S (hydrogensulfid). Dersom denne gassen trenger inn i karbonatbergarter, vil den kunne oksideres til svovelsyre (H2SO4) der hvor gassen møter oksygenholdig vann fra overflaten. Svovelsyren, som er en meget sterk syre, vil tære på kalksteinen, og meget store hulrom kan dannes på denne måten. Grottene som dannes, er ofte rikt dekorert med gips og elementært svovel, som er dannet ved bakterielle prosesser.

Carlsbad Caverns og Lechuguilla-hulen i New Mexico, USA, er eksempler på slike karsthuler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg