Freatisk sone, betegner det område i grunnen hvor alle porer og sprekker er mettet med vann. Grunnvannsspeilet danner et tenkt skille mellom freatisk (mettet) sone, og overliggende vados (umettet) sone, hvor det også forekommer luftfylte hulrom. Betegnelsene freatisk og vados brukes mest i forbindelse med karsthydrologi.