Trykkledning, eller freatisk rør, grottepassasje som er dannet under grunnvannsspeilet, det vil si under trykk. I homogene bergarter har trykkledninger sirkulært eller elliptisk tverrsnitt. Se karsthule.