Mineraljord, jordarter dannet ved forvitring av fjellgrunnen. Motsatt av organisk jord.