Kulturjord, jordsmonn som får sine egenskaper formet av menneskelig påvirkning, og ikke bare ved naturgitte prosesser. Typisk eksempel er jordbruksjord, som blir dyrket og stelt for å gi god avling.