Bufferevne, i videste forstand den evne et kjemisk system har til å motvirke forandringer i den kjemiske tilstand. Uttrykket brukes vanligvis om den evne et slikt system har til å bibeholde sin surhetsgrad (pH) under tilsetning av små mengder syrer eller baser. Et annet eksempel kan være blandinger av metalloksider, evt. med metall, for å få konstant oksygen (partiell)trykk.