Jordprøve, prøve av jord som blir tatt etter bestemte retningsregler for å benyttes bl.a. til analyse av plantenæringsstoffer som grunnlag for dosering av gjødsel, til bestemmelse av pH for vurdering av kalkbehov, eller til bestemmelse av miljøgifter i jorda. Analysene utføres av ulike analyselaboratorier. Alle gårdsbruk er pålagt å ha en gjødslingsplan for driften basert på jordanalyseresultater som ikke er eldre enn fem år. I alle bygge- og graveprosjekter er utbygger pålagt å vite om jorda er forurenset, og ta nødvendige hensyn til evt forurensing. Se jordanalyse.