Hypotagme er to ord eller to ledd der det ene leddet er underordnet det andre.