Henleggelse, avgjørelse fra påtalemyndighetens side om å frafalle tiltale eller ikke reise tiltale mot noen. Når etterforskningen i en straffesak er avsluttet, må påtalemyndigheten ta standpunkt til om tiltale skal reises (straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 249). Er gjerningsmannen kjent og straffeskylden på det rene, blir normalt tiltale reist eller saken begjært pådømt som tilståelsesdom, evt. bøteforelegg utferdiget. Men påtalemyndigheten kan i disse tilfeller også gi påtaleunnlatelse. Er det ikke oppklart hvem gjerningsmannen er, eller er vilkårene for straffbarhet ikke oppfylt, f.eks. kravet til subjektiv skyld, blir saken henlagt.

I de tilfeller hvor saken henlegges av mangel på bevis, sier man gjerne at henleggelse skjer på grunn av bevisets stilling. Henleggelse blir også utfallet av saken hvis det ferdig etterforskede forhold etter sin art ikke er straffbart, eller hvor forholdet ligger så langt tilbake i tiden at foreldelse er inntrådt. Henleggelse kan også skje på prosessuelt grunnlag, f.eks. hvis nødvendig påtalebegjæring fra fornærmede ikke foreligger. En ytterligere henleggelsesgrunn er at mistenkte nyter godt av diplomatisk immunitet.

En henleggelse der noen har vært siktet kan omgjøres av overordnet påtalemyndighet etter klage eller på eget initiativ innen 3 måneder etter at underretning om henleggelsen er mottatt.

Et stort antall anmeldelser blir lagt bort fordi gjerningspersonen er ukjent. Dette gjelder bl.a. svært mange anmeldte tyverier der anmelderen ikke har opplysninger om hvem som har begått tyveriet. Dette er ikke henleggelse i formell forstand, og etterforskningen kan når som helst tas opp igjen hvis det skulle dukke opp nye opplysninger om hvem som kan ha begått handlingen. Dette forekommer for eksempel der politiet beslaglegger gjenstander fra tidligere tyverier under etterforskning av nye straffbare handlinger.

Mange straffesaker blir henlagt uten etterforskning pga. manglende kapasitet hos politiet. Denne praksisen har vært svært omstridt, og slike saker skal forelegges Politimesteren ved eventull klage.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.